Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności naczelnych organów PiS.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

1. Paweł Dziewit
2. Bernadeta Frysztak
3. Jarosław Głowacki
4. Janusz Jagielski
5. Piotr Kazimierczak
6. Tomasz Kojder
7. Marcin Krzyżanowski
8. Rafał Nowak
9. Michał Szpądrowski
10. Alicja Żebrowska