Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności naczelnych organów PiS.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Beyer
2. Magdalena Małgorzata Calińska- Mayer
3. Paweł Dziewit
4. Bernadeta Frysztak
5. Jarosław Głowacki
6. Janusz Jegielski
7. Wiktor Klimiuk
8. Rafał Nowak
9. Wojciech Zabłocki
10. Alicja Żebrowska
11. Grażyna Zagrobelna