Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Lista osób:

1. Bielan Adam
2. Brudziński Joachim
3. Czarnecki Ryszard
4. Fotyga Anna
5. Jaki Patryk
6. Jurgiel Krzysztof
7. Karski Karol
8. Kempa Beata
9. Kloc Izabela
10. Kopcińska Joanna
11. Krasnodębski Zdzisław
12. Kruk Elżbieta
13. Kuźmiuk Zbigniew
14. Legutko Ryszard
15. Mazurek Beata
16. Możdżanowska Andżelika
17. Poręba Tomasz
18. Rafalska Elżbieta
19. Rzońca Bogdan
20. Saryusz-Wolski Jacek
21. Szydło Beata
22. Tarczyński Dominik
23. Tobiszowski Grzegorz
24. Waszczykowski Witold
25. Wiśniewska Jadwiga
26. Zaleska Anna
27. Złotowski Kosma