Koleżeński Sąd Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny:

Karol Karski

Skład Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego:

1. Teresa Bednarska
2. Adam Buława
3. Jacek Cieślikowski
4. Radosław Fogiel
5. Agnieszka Kaczmarska
6. Jan Mazurkiewicz
7. Piotr Milczanowski
8. Christian Młynarek
9. Jan Nowak
10. Janina Rogg
11. Andrzej Wyczawski