Koleżeński Sąd Dyscyplinarny

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Karol Karski

 

Skład Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Teresa Bednarska
 2. Stanisław Chęć
 3. Jacek Cieślikowski
 4. Dariusz Grylak
 5. Andrzej Kalinowski
 6. Sławomir Kalinowski
 7. Iwona Koperska
 8. Jan Mazurkiewicz
 9. Piotr Milczanowski
 10. Janina Rogg
 11. Marek Subocz