Koleżeński Sąd Dyscyplinarny

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Karol Karski

 

Skład Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego:

  1. Teresa Bednarska
  2. Adam Buława
  3. Jacek Cieślikowski
  4. Radosław Fogiel
  5. Agnieszka Kaczmarska
  6. Jan Mazurkiewicz
  7. Piotr Milczanowski
  8. Christian Młynarek
  9. Janina Rogg
  10. Andrzej Wyczawski