Struktury Okręgowe

1. Organizacja okręgowa PiS jest jednostką organizacyjną, której teren działania obejmuje powiaty wchodzące w skład okręgu wyborczego do Sejmu RP, obowiązującego w dniu wejścia w życie Statutu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organizacja okręgowa, której teren działania obejmuje m.st. Warszawa, składa się z dwóch okręgów wyborczych, których jest stolicą.

Prezesi Zarządów Okręgowych:

1. Legnica - Adam Lipiński
2. Wałbrzych - Anna Zalewska
3. Wrocław - Piotr Babiarz
4. Bydgoszcz - Tomasz Latos
5. Toruń - Marzenna Drab
6. Lublin - Krzysztof Michałkiewicz
7. Chełm - Sławomir Zawiślak
7. Biała Podlaska - Dariusz Stefaniuk
8. Zielona Góra - Marek Ast
9. Łódź - Joanna Kopcińska
10. Piotrków Trybunalski - Antoni Macierewicz
11. Sieradz - Marek Matuszewski
12. Chrzanów - Marek Polak
13. Kraków - Andrzej Adamczyk
14. Nowy Sącz - Wiesław Janczyk
15. Tarnów - Włodzimierz Bernacki
16. Płock - Marek Martynowski
17. Radom - Marek Suski
18. Siedlce - Krzysztof Tchórzewski
19. Warszawa I - Mariusz Kamiński
20. Warszawa II - Mariusz Kamiński
21. Opole - Katarzyna Czochara
22. Krosno - Marek Kuchciński
23. Rzeszów - Władysław Ortyl
24. Białystok - Krzysztof Jurgiel
25. Gdańsk - Janusz Śniadek
26. Słupsk - Jolanta Szczypińska
27. Bielsko-Biała - Stanisław Szwed
28. Częstochowa - Szymon Giżyński
29. Gliwice - Wojciech Szarama
30. Rybnik - Izabela Kloc
31. Katowice - Grzegorz Tobiszowski
32. Sosnowiec - Ewa Malik
33. Kielce - Krzysztof Lipiec
34. Elbląg - Leonard Krasulski
35. Olsztyn - Jerzy Szmit
36. Kalisz - Jan Dziedziczak
37. Konin - Witold Czarnecki
38. Piła - Krzysztof Czarnecki
39. Poznań - Tadeusz Dziuba
40. Koszalin - Paweł Szefernaker
41. Szczecin - Leszek Dobrzyński