Kongres

1. Kongres jest najwyższą władzą PiS.

2. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy, w szczególności:

1) przyjęcie deklaracji ideowej,
2) uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
3) uchwalanie na wniosek Prezesa PiS, szczegółowego trybu wyboru oraz działania Kongresu w formie regulaminu,
4) uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych partii,
5) wybór i odwołanie Prezesa PiS,
6) wybór Prezesa Honorowego PiS,
7) wybór i odwołanie:

 • a) do 11 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • b) do 11 członków Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
 • c) do 120 członków Rady Politycznej,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
9) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Prezesowi PiS na podstawie opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PiS lub połączeniu PiS z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.

Kongres Założycielski Prawa i Sprawiedliwości

 1. Posiedzenie odbyło się 29 maja 2001 r. w Warszawie
 2. Posiedzenie odbyło się w dniach 1–2 grudnia 2001 r. w Falentach
 3. Posiedzenie odbyło się 2 czerwca 2002 r. w Warszawie
 4. Posiedzenie odbyło się 2 czerwca 2002 r. w Warszawie
 5. Posiedzenie odbyło się 18 stycznia 2003 r. w Falentach


II Kongres Prawa i Sprawiedliwości

 1. Posiedzenie odbyło się w dniach 3-4 czerwca 2006 r. w Łodzi
 2. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2007 r. w Warszawie
 3. Posiedzenie odbyło się w dniach 31 stycznia - 2 luty 2009 r. w Krakowie
 4. Posiedzenie odbyło się 26 września 2009 r. w Warszawie


III Kongres Prawa i Sprawiedliwości

 1. Posiedzenie odbyło się w dniach 7-8 marca 2010 r. w Poznaniu


IV Kongres Prawa i Sprawiedliwości

 1. Posiedzenie odbyło się w dniach 29–30 czerwca 2013 r. w Sosnowcu


V Kongres Prawa i Sprawiedliwości

 1. Posiedzenie odbyło się 2 lipca 2016 r. w Warszawie