Senatorowie PiS

Lista osób:

1. Ambrozik Rafał
2. Bernacki Włodzimierz
3. Bierecki Grzegorz
4. Błaszczyk Przemysław
5. Bogucki Jacek
6. Budner Margareta
7. Chróścikowski Jerzy
8. Czelej Grzegorz
9. Czerwiński Jerzy
10. Czudowska Dorota
11. Dobkowski Wiesław
12. Durlak Wiktor
13. Gawęda Ewa
14. Gogacz Stanisław
15. Golba Mieczysław
16. Gromko Mariusz
17. Hamerski Jan
18. Jackowski Jan
19. Karczewski Stanisław
20. Koc Maria
21. Komorowski Marek
22. Kopeć Tadeusz
23. Kopiczko Małgorzata
24. Kraska Waldemar
25. Łuczak Maciej
26. Łyczak Józef
27. Majer Ryszard
28. Mamątow Robert
29. Martynowski Marek
30. Mróz Krzysztof
31. Orzechowska Bogusława
32. Ożóg Stanisław
33. Pająk Andrzej
34. Pęk Marek
35. Piecha Wojciech
36. Pupa Zdzisław
37. Rusiecki Jarosław
38. Sagatowska Janina
39. Seweryński Michał
40. Skurkiewicz Wojciech
41. Słoń Krzysztof
42. Szwed Aleksander
43. Ślusarz Rafał
44. Tobiszowska Dorota
45. Wiatr Kazimierz
46. Włosowicz Jacek
47. Zając Józef
48. Zając Alicja