Strona główna

Prawo i Sprawiedliwość

02-018 Warszawa
ul. Nowogrodzka 84/86
tel.: 22 6215035
fax: 22 6216767

e-mail: biuro@pis.org.pl
internet: www.pis.org.pl

Konto:
PKO BP Oddział I w Warszawie
88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

 

Odpowiedzialność formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BiP spoczywa na Organach Statutowych partii Prawo i Sprawiedliwość.