Udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres:


Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

Pliki do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publiczne