Rejestr umów zawartych przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość w 2024 roku

Lp.Numer umowyData zawarcia umowyMiejsce zawarcia umowyOkres obowiązywania umowy (od - do)Oznaczenie stron umowyOznaczenie przedstawicieli stron umowyPrzedmiot umowyWartość przedmiotu umowyTryb zawarcia umowyDodatkowe informacje
 1 Aneks nr 9 do umowy z dn. 04.03.2015 02.01.2024  Warszawa 01.03.2015-31.12.2024

Fundacja Lux Veritatis

Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik Lidia Kochanowicz-Mańk

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

transmisja na żywo Mszy Świętej

01-06.2024

24 600,00 zł miesięcznie

07-12.2024

36 900,00 zł miesięcznie

 negocjacyjny  ....
2 - 02.01.2024 Rybnik 01.12.2023-nieokreślony

 

ochrona prywatności osoby fizycznej

Prawo i Sprawiedliwość

ochrona prywatności osoby fizycznej

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem lokalu

800,00 zł +opłaty eksploatacyjne miesięcznie

negocjacyjny ....
3 - 08.01.2024 Warszawa 08.01-11.01.2024

Tak Bardzo Group sp. z o.o.

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Zarządu Paulina Pałka

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

produkcja materiałów graficznych, dźwiękowych i filmowych

45 756,00 zł

negocjacyjny ....
4 Aneks nr 5 15.01.2024 Kielce 01.01.2024-nieokreślony

 

ochrona prywatności osoby fizycznej

Prawo i Sprawiedliwość

ochrona prywatności osoby fizycznej

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

zmiana stawki czynszu

1 205,00 zł miesięcznie

negocjacyjny ....
5 - 15.01.2024 Wrocław 15.01.2024-29.01.2024

Maciej Ciechanowicz Mands Badania Rynku i Opinii

Prawo i Sprawiedliwość

Maciej Ciechanowicz

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalzyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

przeprowadzenie badania opinii publicznej

106 395,00 zł

negocjacyjny ....
6 - 24.01.2024 Gdańsk 28.01.2024

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Prawo i Sprawiedliwość

Dyrektor Muzeum Dr. hab. Grzegorz Berendt 

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem sali

3 075,00 zł 

negocjacyjny ....
7 DPIK.2102.3.2024.MZ 25.01.2024 Łódź 27.01.2024

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Zarządu Marek Michalik; Wiceprezes Zarządu Agieszka Sygitowicz

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem sali

2 214,00 zł 

negocjacyjny ....
8 DI.221.11.2024 25.01.2024 Białystok 27.01.2024

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki

Prawo i Sprawiedliwość

p.o. Zastępcy Dyrektora Tomasz Stygański

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

wynajem sceny

6 000,00 zł 

negocjacyjny ....
9 - 25.01.2024 Lublin 27.01.2024

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

Prawo i Sprawiedliwość

p.o. Dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Marek Krakowski; Główna Księgowa Anna Radomska

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politcznego partii Prawo i Sprawiedliwość Jochim Brudziński

wynajem sali

4 305,00 zł

negocjacyjny ....
10 - 30.01.2024 Sieradz 03.02.2024

Gmina Miasto Sieradz - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Prawo i Sprawiedliwość

Dyrektor Piotr Iszczak

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

udostępnienie hali

600,00 zł

negocjacyjny ....
11 Aneks do umowy z dnia 1.02.2015 01.02.2024 Częstochowa 01.02.2024-nieokreślony

Region Częstochowski NSZZ "Solidarność"

Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Jacek Strączyński; Z-ca Przewodniczącego-Skarbnik Stanisław Kołodziejczyk

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politcznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

zniana stawki czynszu za najem lokalu

1 165,71 zł miesięcznie

negocjacyjny ....
12 - 01.02.2024 Piotrów Trybunalski 04.02.2024

Miejski Ośrodek Kultury 

Prawo i Sprawiedliwość

Dyrektor Elżbieta Jarszak

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudzinski

wynajem sali

1845,00 zł 

negocjacyjny ....
13 F17302981005 02.02.2024 Warszawa 28.02.2024-27.02.2025

Link 4 TU S.A.

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Zarządu Agnieszka Wrońska

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

polisa na ubezpieczenie samochodu służbowego

2 425,47 zł za cały okres ubezpieczenia

negocjacyjny ....
14 - 02.02.2024 Wrocław 02.02.2024-15.04.2024

Light Code Sp. z o.o. 

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Zarządu Arkadiusz Lisiecki

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

stworzenie aplikacji mobilnej

140 220,00 zł

negocjacyjny ....
15 - 07.02.2024 Warszawa 07.02.2024-19.07.2024

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik Finansowy Tomasz Bartczak

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

użyczenie lokalu

w zależności od opłat eksploatacyjnych

negocjacyjyny Aneks zmieniający stawkę za okres 15.04-19.07.24
16 - 07.02.2024 Warszawa 01.03.2024-31.05.2024

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik Finansowy Tomasz Bartczak

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedlwiość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

użyczenie lokali w zależności od opłat eksploatacyjnych negocjacyjny ....
17 - 08.02.2024 Przemyśl

13.11.2023              - końca X kadencji Sejmu RP

Gmina Miejska Przemyśl

Prawo i Sprawiedliwość

Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politcznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem lokalu

737,73 zł miesięcznie

negocjacyjny ....
18 - 29.02.2024 Lublin

01.01.2024-nieokreślony

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie

Prawo i Sprawiedliwość

Nieczysław Ryba; Radosław Brzózka

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politcznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem lokalu

4 000,00 zł miesięcznie

negocjacyjny ....
19 15/2024 29.02.2024 Świętochłowice

29.02.2024-31.05.2025

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Zarządu Tomasz Lemański

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politcznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

najem lokalu

94,70 zł               miesięcznie

negocjacyjny ....
20 Aneks nr 12 do umowy z dn. 01.01.2009 01.03.2024 Warszawa

01.03.2024 - nieokreślony

Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy, Adwokaci sp. z o.o.

Prawo i Sprawiedliwość

Adwokat Bogusław Kosmus

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

obsługa prawna - zmiana stawki

77 490,00 zł

negocjacyjny ....
21

LA_303569_2024;

umowa powiązana

01.03.2024;

08.03.2024

Warszawa

01.03.2024-01.03.2026;

08.03.2024-08.03.2026

T-Mobile Polska S.A.

Prawo i Sprawiedliwość

Sprzedawca Adam Wróbel

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

usługi mobilne

1,23 zł jednorazowa opłata za router

+

92,25 zł min. miesięcznie

+ 4,46 zł opłaty aktywacyjne

negocjacyjny ....
22

2024/03/15/70003142/1

15.03.2024

Warszawa

15.03.2024-15.03.2026

Polkomtel sp. z o.o.

Prawo i Sprawiedliwość

Sprzedawca Grzegorz Sławiński

Skarbnik partii Prawo i Sprawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

usługi telefomunikacyjne

1,23 zł opłata jednorazowa

+

189,42 zł miesięcznie

negocjacyjny ....
23

32 1020 1026 0000 1396 0183 0744

20.03.2024

Warszawa

20.03.2024-30.04.2025

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik Michał Olszewski

Pełnomocnik Mariusz Tomasik

Członek Komitetu Politycznego Joachim Brudziński; Członek Komitetu Politycznego Henryk Kowalczyk

umwa kredytu obrotowego niednawialnego

15 000 000 zł

negocjacjyny ....
24

-

15.04.2024

Warszawa

15.04.2024-09.09.2024

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Pełnomocnik Finansowy Tomasz Bartczak

Skarbnik partii Prawo i Spawiedliwość Henryk Kowalczyk; Członek Komitetu Politycznego partii Prawo i Sprawiedliwość Joachim Brudziński

użyczenie lokalu

w zależności od opłat eksploatacyjnych

negocjacyjny ....